O ČOM tu točíme?

Zeldeo nedávno oslávilo 5 rokov a pri tejto príležitosti sme sa rozhodli obdarovať 3 firmy s podobným podnikateľským príbehom (* pozri časť PRE KOHO).

Vyhrajte video v hodnote 3 litre za 3 kilá » Zeldeo vám daruje skúsenosti, know-how, zvukové, filmárske, grafické aj animačné práce, pričom vy – z pozície výhercov – budete hradiť iba priame náklady spojené s produkciou videa (odhadom 300 eur – honorár pre herca za hlas/umelecký výkon, prenájmy priestorov, nákupy rekvizít a pod.). Veríme však, že sa nám spoločne podarí vymyslieť taký koncept, ktorého priame náklady budú minimálne, prípadne nulové.

Trom výhercom vytvoríme na mieru video okolo 1 minúty, a to v slovenskom alebo anglickom jazyku. Téma » vaša firma, produkt, služba či biznis nápad.

PRE KOHO je projekt určený?

Do projektu sa môže zapojiť každá právnická osoba - živnostník, podnikateľ či firma, ktorá splní nasledovné kritériá:
1. Je na slovenskom trhu maximálne 25 rokov: od dátumu zápisu v OR SR/iný register a ku dňu vyhlásenia projektu, teda k dátumu 9.7.2018.
2. Má maximálne 30 zamestnancov.

KTO a AKO rozhodne o víťazoch?

Tri výherné podnikateľské subjekty vyberie trojčlenná porota zložená z odborníkov na biznis a marketing. Porota bude rozhodovať na základe kritérií, ktoré sú súčasťou registračného formulára » presvedčte nás, že video má pre vás zmysel a že ho viete zúročiť.

Juraj Porubský

Juraj Porubský

šéfredaktor Forbes Slovensko

Skúsený žurnalista s rozsiahlou znalosťou ekonomiky a širokým prehľadom o slovenskom aj svetovom biznise. Celé bio »

Ondrej Geče

Ondrej Geče

producent

Výkonný producent Slnko Records a majiteľ vlastnej značky 83 Production. Skúsenosti nadobudol na manažérskych pozíciách v Google SR aj ČR, predtým v TV Markíza a RTVS. Celé bio »

Zuzana Sehnalová

Zuzana Sehnalová

Zeldeo

Bývalá šéfka marketingu v PwC Slovensko s osobným presahom do divadelného umenia. Aktuálne produkuje náročnejšie výroby a koordinuje marketing v Zeldeo Production. Celé bio »

Časový plán projektu

1. Prihlasovanie: 9.7. - 7.10.2018
2. Zasadnutie poroty, výber víťazov: 10.10.2018
3. Oznámenie výsledkov: 12.10.2018
4. Stretnutia s víťazmi, realizácia videí: október - december 2018

Stále nevieš, o čom točíme?

Doplňujúce otázky k projektu zasielajte na zuzana(at)zeldeo.com.