Používanie cookies

Spoločnosť Zeldeo s.r.o. používa cookies za účelom vylepšovania našich služieb. Pomocou nástroja Google Analytics sledujeme návštevnosť našich domén a správanie ich návštevníkov, pričom informácie využívame výlučne na štatistické vyhodnotenie a všetky dáta sú anonymné. Detailný popis zaobchádzania so sledovanými dátami nájdete v podmienkach nástroja Google Analytics.